یک کلاهبرداری بزرگ در راه است (تعویض تشک نو با کهنه)

کلاهبرداری به نام طرح تعویض تشک کهنه با تشک نودر سالهای اخیر شاهد تبلیغات گسترده برخی شرکتها مبنی بر تعویض تشک قدیمی با تشک نو بوده...

ادامه مطلب