There is nothing to show here!
Slider with alias traditional-mattress-1 not found.

این تشک برای استفاده های کوتاه مدت و تنها برای دوره های درمانی موقت توصیه می شوند. طبیعتا هیچ کس نمی خواهد برای استفاده کوتاه مدت از یک وسیله، هزینه زیادی برای خرید آن پرداخت نماید. در چنین شرایطی تشک های بیمارستانی تهیه شده از فوم پلی اتیلن گزینه های خوب و ارزان قیمتی هستند، که نیازهای موقتی افراد را تامین می کنند.

فوم پلی اتیلن یا فوم ویژه از ترکیب حباب های ریز هوا با پلی اتیلن فشرده تشکیل شده است از آنجای که تراکم سلول های هوا تشکیل شده است بهترین ایزولاسیون و عایق برودت، حرارت، رطوبت و صدا می باشد. ساختار ویژه پلی اتیلن باعث می شود که این فوم بسیار بادوام بوده و در برابر آب و فشار مقاوم باشد. در عین حال این ماده، دارای ویژگی های ضد میکروب، نرمی و انعطاف پذیری می باشد. قابلیت شستشوی آسان این نوع فوم ها باعث شده است که گزینه مناسبی برای استفاده در تشک های بیمارستانی باشد.