یازدهمین همایش کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور

یازدهمین همایش کارآفرینان برتر و مدیران اشتغالزای کشور

دریافت تندیس کارآفرین برتر
تندیس کارآفرین برتر در یازدهمین همایش کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور از سوی معاون وزیر امور خارجه در حضور جمعی از نمایندگان و مسئولان عالی رتبه کشور با شرکت کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور به شرکت تشک وگال اعطا شد .

شایسته بودن افتخار ماست

باز هم تلاش‌های مستمر ما به بار نشست و افتخاری دیگر در پرونده زرین وگال درج شد. در یازدهمین همایش کارآفرینان برتر و مدیران اشتغالزای کشور،تندیس زرین کارآفرین برتر کشوری، از دست معاون وزیر امور خارجه، دکتر عراقچی و معاون وزیر کار مهندس منصوری در حضور مدیران اشتغالزا و کارآفرینان برتر کشور، معاونین محترم دولت و نمایندگان مجلس، به پاس تلاش‌های متمادی این سال‌ها اعطا شد.

شما نیز می توانید با نوشتن نظر و دیدگاه خود ما را در بهبود مقاله به ما کمک کنید