تشک
تشک برقی
  • تشک حرارتی ( برقی )تشک برقی
  • تشک طبیتشک طبی
  • تشک سوپر طبی 41تشک سوپر طبی
  • تشک-طبی-فنریتشک طبی فنری
  • تشک سنگین وزنتشک ویژه افراد سنگین وزن

تشک‌های بیمارستانی وگال تهیه شده از فوم طبی ویژه و روکش چرم است که ویژه دوره‌های درمانی کوتاه مدت و موقت می‌باشد.

فوم طبی ویژه یا فوم پلی‌اتیلن مخصوص تولید تشک‌های طبی دارای ساختاری متشکل از حباب‌های ریز هوا و فوم فشرده هستند که بهترین عایق حرارت، رطوبت، و صدا می‌باشد. این ساختار موجب دوام و استحکام آن و نیز ایزولاسیون تشک در برابر میکروب‌ها و آلودگی‌ها می‌شود.